Các mẫu biên bản kiểm tra hiện trường thì nó được sử dụng một cách rộng rãi và rất phổ biến tại các hiện trường thi công xây dựng. Nó là mẫu biên bản được lập ra dùng để ghi chép lại nội dung của hiện trường.

Các thông tin ở trong biên bản hiện trường là chính những thông tin được ghi lại về các sự việc mà đã xảy ra và đang xảy ra tại hiện trường. Biên bản hiện trường thì nó đóng vai trò trò như là một chứng cứ rõ ràng cho các sự việc đã xảy ra. Theo bạn có những mẫu biên bản hiện trường nào? Việc trình bày biên bản hiện trường cần nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, và nội dung chính của biên bản…. Vậy nên trong bài viết dưới đây mangtuyendung sẽ bật bí với bạn đọc về biên bản hiện trường là gì, các mẫu biên bản hiện trường và cách trình bày biên bản hiện trường nhé!

I. Biên bản hiện trường là gì?

Đầu tiên cùng tìm hiểu về mẫu bản kiểm tra hiện trường là gì? Đây là mẫu biên bản được lập nên dùng để có thể ghi chép lại việc kiểm tra hiện trường xây dựng công trình, và thông qua bản kiểm tra hiện trường công trình này thì giúp cho công việc giám sát thi công sẽ diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn

Biên bản hiện trường là gì

Biên bản hiện trường là gì

II. Biên bản hiện trường thì dùng để làm gì? Được sử dụng khi nào?

Sau khi biết được biên bản hiện trường là gì? Và biết nó được dùng để phục vụ cho mục đích ghi lại tất cả các nội dung như thời gian, địa điểm, và thành phần các bên tham gia ở trong quá trình kiểm tra về hiện trường thi công xây dựng. Đây cũng chính là tài liệu mà được ghi lại và trình bày nhằm mục đích là cung cấp các thông tin và cũng như làm bằng chứng cho bất kỳ sự việc nào xảy ra sau này. 

Như đã biết về biên bản hiện trường là gì? Đây là mẫu biên bản được dùng chung nhưng nó có thể được dùng trong nhiều tình huống khác nhau. Mục đích của biên bản hiện trường là gì? Chính khi lập ra biên bản này đó là nhằm thống nhất được các ý kiến của các bên tham gia sau khi mà đã thực hiện xong quá trình kiểm tra hiện trường. 

Từ các khái niệm về biên bản hiện trường là gì như trên có thể thấy vai trò của mẫu biên bản hiện trường là nó sẽ làm cho quá trình thi công được đẩy nhanh tốc độ và cũng như diễn ra một cách thuận lợi hơn. 

III. Nội dung chính của biên bản hiện trường bao gồm những gì?

Về nội dung trong biên bản hiện trường là gì thì nó được phân chia ra làm các mục nội dung cần trình bày như sau: 

Nội dung chính của trình bày biên bản hiện trường thì nó bao gồm 4 phần đó là: 

– Thông tin về thời gian và cũng như địa điểm thực hiện biên bản hiện trường 

Nội dung chính của biên bản hiện trường bao gồm những gì

Nội dung chính của biên bản hiện trường bao gồm những gì

– Các thành phần tham gia ở trong quá trình kiểm tra về hiện trường thi công xây dựng 

– Nội dung chính được thực hiện ở trong quá trình cần phải được giải quyết sau quá trình kiểm tra của hiện trường thi công xây dựng. 

– Kết luận lại các nội dung được thống nhất và cũng như thể hiện sự đồng ý giữa các bên tham gia (cần có chữ ký kèm theo – để xác nhận thông tin)

IV. Cách trình bày biên bản hiện trường một cách chính xác và đầy đủ nhất

1. Phần mở đầu

Tương tự giống như tất cả các mẫu biên bản khác, mẫu biên bản hiện trường thì nó cũng có phần Quốc hiệu tiêu ngữ được trình bày ở phần trên cùng, chính giữa và được in hoa. Tiếp đến là phần thời gian thì nó được ghi phía bên tay phải, ngay dưới phần Quốc hiệu tiêu ngữ và cần phải ghi đầy đủ thứ, ngày, tháng, năm của việc thực hiện biên bản hiện trường. 

Tên biên bản này được viết in hoa, căn giữa, và cần phải ghi rõ số biên bản được thực hiện. Nội dung tiếp theo đó chính là các thông tin về công trình sẽ bao gồm tên công trình và địa chỉ công trình. Tùy vào cách trình bày biên bản hiện trường của mỗi người đối với phần nội dung về thời gian và cũng như địa điểm mà sẽ có một số sự khác nhau.

Bạn hoàn toàn có thể gộp phần nội dung ghi thời gian trình bày biên bản hiện trường, bao gồm thông tin – tên và địa điểm công trình lại với nhau và trình bày sau phần tên biên bản này. Một ví dụ cụ thể như sau: Hôm nay, ngày….tháng …năm, ở tại công trình…..(nêu tên công trình), địa chỉ số…..(cần ghi địa chỉ công trình). Chúng tôi gồm có:….Phần nội dung tiếp theo đó chính là thành phần tham gia. 

Phần mở đầu

Phần mở đầu

2.  Phần thông tin

Đại diện tham gia trong trình bày biên bản hiện trường thì nó bao gồm người đại diện cho các bên liên quan bao gồm những ai? Và họ đang giữ những chức vụ là gì? Tùy vào từng trường hợp mà ở trong mỗi biên bản kiểm tra hiện trường thi công xây dựng thì nó sẽ có các thành phần tham gia khác nhau. 

Thực tế cho thấy rằng một công trình xây dựng được thực hiện thì không chỉ bởi sự thỏa thuận về mặt kinh doanh giữa các bên chủ đầu tư – chủ thầu và cũng như bên nhận thầu – bên thi công công trình xây dựng, mà nó còn cần phải đảm bảo về mặt pháp lý, và còn phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt luật pháp. 

Chính vì vậy các thành phần tham gia ở trong quá trình kiểm tra hiện trường công trình thi công xây dựng thì nó bao gồm các thành phần là thành phần kiểm tra trực tiếp công trình xây dựng và cũng như là thành phần khách mời. Đối với thành phần mà trực tiếp kiểm tra hiện trường công trình xây dựng thì nó bao gồm các thành phần tham gia như sau: 

– Đại diện về mặt pháp lý thì sẽ có Cục quản lý công trình xây dựng tham gia và bao gồm 2 cán bộ. 

– Đại diện ban quản lý dự án của chủ đầu tư công trình xây dựng thì nó bao gồm 2 cán bộ kỹ thuật. 

– Đại diện bên thiết kế công trình xây dựng cũng sẽ bao gồm 2 cán bộ thiết kế.

3.  Phần nội dung

3.1. Thông tin căn cứ đánh giá – kiểm tra chất lượng thi công của công trình xây dựng 

Nội dung chính về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng thì nó được đưa ra và thực hiện trong phần này sẽ bao gồm các mục nội dung chính mà được phân chia ra như sau: 

Các thông tin mà căn cứ cho việc thực hiện kiểm tra về chất lượng công trình xây dựng thì nó sẽ bao gồm các thông tin căn cứ như sau: 

Thông tin căn cứ đánh giá - kiểm tra chất lượng thi công công trình xây dựng

Thông tin căn cứ đánh giá – kiểm tra chất lượng thi công công trình xây dựng

– Căn cứ vào quyết định về việc để phê duyệt dự án đầu tư (cần ghi rõ thông tin về quyết định phê duyệt đó) 

– Căn cứ vào hồ sơ và cũng như bản vẽ thi công công trình xây dựng mà đã được phê duyệt bởi chủ đầu tư (cần ghi rõ các thông tin về hồ sơ và cũng như bản vẽ thi công công trình xây dựng về số quyết định, tên và cả thời gian được phê duyệt) 

– Căn cứ vào hồ sơ công trình xây dựng mà được thực hiện bởi các đơn vị thi công công trình xây dựng (cần có tên nhà thầu) và đã được giám sát về chất lượng và phải có ký xác nhận của đơn vị giám sát (cần ghi rõ ngày, tháng, năm hồ sơ công trình xây dựng mà được giám sát thực hiện) 

– Căn cứ vào thông tin về quyết định để cấp đất xây dựng (phải ghi rõ các thông tin về quyết định xây dựng số, và thời gian) 

3.2. Nội dung đánh giá – nhận xét về chất lượng công trình xây dựng 

Sau quá trình kiểm tra hiện trường thi công xây dựng của công trình thực tế và cũng như căn cứ vào các thông tin chính là các hợp đồng, hồ sơ, và bản vẽ thiết kế mà đã được thống nhất giữa các bên liên quan trước đó để có thể so sánh và đối chiếu các nguồn thông tin lại với nhau và sau đó sẽ đưa ra nhận xét chính xác nhất về chất lượng của công trình xây dựng. 

3.3. Đánh giá việc sử dụng đất công trình xây dựng 

Quá trình kiểm tra chất lượng của công trình xây dựng được thực hiện một cách tổng quát. Trong đó có nó bao gồm việc đánh giá việc sử dụng đất của công trình xây dựng thì có đảm bảo được về mặt số lượng và cũng như chất lượng như ở trong hợp đồng thi công xây dựng và đúng theo quyết định cấp đất hay không? 

4. Phần kết luận 

Sau khi mà đã nắm rõ được toàn bộ nội dung và cũng như các vấn đề trong quá trình thi công xây dựng, ở trong phần kết luận này các bên tham gia sẽ đưa ra một quyết định cuối cùng nhằm mục đích thống nhất và sau đó đưa ra kết luận cuối cùng. Kết luận này thì nó sẽ phụ thuộc vào chính phần nội dung được trình bày ở trong phần trên.

Biên bản hiện trường thì sẽ được chia ra thành các bản và nó được chia đều cho các bên tham gia. Để giúp cho các thông tin trong biên bản như là một minh chứng cho quá trình kiểm tra hiện trạng của công trình thì các bên tham gia sẽ thực hiện việc ký xác nhận, cũng như ký và ghi rõ họ và tên đầy đủ.

V. Vai trò của biên bản hiện trường là gì?

Vai trò của biên bản hiện trường là gì

Vai trò của biên bản hiện trường là gì

Để giúp cho quá trình làm việc trở nên minh bạch hơn, rõ ràng hơn đối với các bên tham gia ở trong quá trình giao kết và cũng như thực hiện hợp đồng của việc thi công công trình xây dựng, cũng như là việc kiểm tra chất lượng của công trình xây dựng để có thể đảm bảo công trình được thực hiện theo đúng như bản vẽ kỹ thuật mà bên chủ đầu tư và cả khách hàng đã yêu cầu thì việc thực hiện lập các biên bản hiện trường sẽ làm tài liệu căn cứ chính là điều vô cùng quan trọng. 

Biên bản hiện trường giúp cho việc giải quyết các vấn đề về việc giám sát thi công của công trình xây dựng trở nên dễ dàng hơn. Giám sát công trình xây dựng chỉ cần  phải dựa vào các thông tin ở trong biên bản sẽ được ghi lại tại các buổi kiểm tra hiện trường thi công công trình xây dựng trước đó để từ đó có thể xác định được những điểm cần sửa và cũng như cả những điểm cần tiếp tục triển khai.

VI. Mẫu biên bản hiện trường đầy đủ 

Như đã biết mẫu biên bản hiện trường chính là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường đã nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, và cả nội dung chính của biên bản…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường ở dưới đây: 

Mẫu biên bản hiện trường đầy đủ 

VII. Kết luận

Qua những thông tin trên giúp cho các bạn hiểu được biên bản hiện trường là gì, mục đích của nó và được sử dụng khi nào, nội dung chính khi trình bày biên bản hiện trường và mẫu biên bản hiện trường. Rất hy vọng những thông tin trên do mangtuyendung về biên bản hiện trường sẽ thật hữu ích với bạn đọc.