Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Ifs Thay Thế Hàm If Trong Excel

Hàm IF trong excel là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, trong một số bài toán, sử dụng hàm IF sẽ gây cồng kềnh cho công thức, do vậy, hàm IFS đã được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề này. Phần mềm Microsoft Excel một trong ba phần mềm […]

Read More