Mỗi kỳ thực tập kết thúc, các đơn vị công ty đều cần đưa ra những lời nhận xét cho thực tập sinh của mình, vậy mẫu nhận xét thực tập nào chuẩn nhất? Cùng tìm hiểu với mangtuyendung.vn nhé!

Để hoàn thành kỳ thực tập của mình các sinh viên cần có giấy xác nhận tại đơn vị thực tập, cùng những nhận xét, đánh giá kết quả làm việc tại đây. Nội dung của nhận xét thực tập gồm những gì? Những lưu ý nào có trong mẫu nhận xét thực tập? Tất cả sẽ được giải đáp tại đây.

I. Đối tượng và giá trị của nhận xét thực tập 

Đối tượng nhận xét thực tập

Đối tượng và giá trị của nhận xét thực tập

Nhận xét thực tập là gì? Nhận xét thực tập là quá trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá những kết quả làm việc thực tập của sinh viên làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần giấy nhận xét báo cáo thực tập để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt tốt nghiệp đại học. Nhận xét thực tập cũng là giấy chứng nhận kết quả thực tập của sinh viên tại đơn vị thực tập. Giấy nhận xét thực tập sẽ do đơn vị thực tập đánh giá và xác nhận. Việc đánh giá, nhận xét của đơn vị thực tập sẽ được tổng hợp từ những kiến thức, kỹ năng và kết quả làm việc của sinh viên thực tập và cho điểm trên thang điểm 10. 

Nếu bạn kết thúc kỳ thực tập mà không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập thì cũng coi như bạn chưa hoàn thành, kỳ thì thực tập không có giá trị. Nhận xét thực tập cũng là một loại giấy tờ quan trọng không chỉ trong hồ sơ xét duyệt tốt nghiệp mà còn là một chứng nhận cho kinh nghiệm để đi làm của bạn.

Cùng với giấy nhận xét thực tập của đơn vị thực tập còn có báo cáo thực tập, phiếu đánh giá kết quả thực tập. Báo cáo thực tập là những công việc, thành tựu bạn đạt được sau quá trình thực tập để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt tốt nghiệp. Phiếu đánh giá kết quả thực tập dựa trên nhiều tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, yêu cầu riêng của mỗi đơn vị thực tập. 

II. Các mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp 

Đánh giá thực tập là bước cuối cùng sau quá trình thực tập bạn nhận được từ cơ quan, đơn vị thực tập. Sau khi hoàn thành các giấy tờ liên quan đến hồ sơ tốt nghiệp như giấy xác nhận thực tập, báo cáo thực tập, phiếu đánh giá và nhận xét thực tập, hãy nộp về phía nhà trường. Đối với những sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì mẫu nhận xét thực tập là một cứu tinh trong hồ sơ xin việc sau này của bạn. Ví dụ bạn từng thực tập tại đài truyền hình sẽ giúp bạn có cơ hội tốt cho những lần phỏng vấn tại các toàn soạn, công ty truyền thông khác. 

1. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP

 

Công ty: TNHH Mỹ thuật Đông Kinh – Tonkin Art
Địa chỉ: 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Họ và tên người nhận xét: Phạm Gia Trung
Chức vụ: Trường phòng Marketing 
Họ tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Bích
Mã số sinh viên 1604001 Lớp: Báo chí và truyền thông Khóa: 61 thuộc khoa Báo chí và truyền thông. trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Thời gian thực tập từ 02/05/2-10 đến ngày 01/09/2019

VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Nội dung công việc được phân công:

– Lên kế hoạch truyền thông trên các kênh khác nhau của công ty như website, facebook, instagram, youtube…

– Viết các bài PR, giới thiệu sản phẩm

– Hỗ trợ các thành viên khác trong phòng Marketing tổ chức các sự kiện của công ty

Xếp loại chung: Khá

VỀ Ý THỨC KỶ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Việc chấp hành nội quy của công ty:

– Đi làm đúng giờ, đủ thời gian trong tháng

– Ăn mặc lịch sự, phù hợp với văn hóa công ty

– Làm việc hiệu quá, đúng KPIs, đúng deadline

Tinh thần làm việc của sinh viên:

– Năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động

– Có sự sáng tạo, tinh thần học hỏi cao

– Chăm chỉ, tập trung trong công việc

Thái độ của sinh viên:

– Thân thiện, hòa hợp với các thành viên trong công ty

– Cư xử đúng mực, lịch sự, tôn trọng sếp

– Tự giác trong công việc

NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP

Ưu điểm nổi bật: Là một thực tập sinh chăm chỉ, có tinh thần học hỏi cao, có tinh sáng tạo trong công việc, có sự cầu tiến. Là người thân thiện, hòa đồng, tích cực trong công ty.  Hoàn thành tốt các công việc được giao

Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến và phản biện trong các cuộc họp

Các đề nghị: Kính mong nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên Nguyễn Ngọc Bích có thể tốt nghiệp và nhanh chóng làm việc tiếp tục tại công ty chúng tôi

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Người phụ trách hướng dẫn                                                                                                                           Đại diện công ty

(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu phiếu đánh giá, nhận xét thực tập tốt nghiệp của công ty

TRƯỜNG ………                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA…………..                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

————–
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT THỰC TẬP 
 

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập: ……………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị thực tập:……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Tên sinh viên thực tập:…………………………………………………………………… MSSV:…………………………………………………………
Thời gian thực tập: Từ ngày…………………….Đến ngày…………………………………………..……………………………………………….

 

Nội dung đánh giá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Thực hiện nội quy làm việc tại công ty

 

 

 

 

Thái độ thực tập

 

 

 

 

Ý thức kỷ luật

 

 

 

 

Tác phong

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn

 

 

 

 

Khả năng hoàn thành công việc

 

 

 

 

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc

 

 

 

 

Tính năng động và sáng tạo trong công việc

 

 

 

 

Nhận xét chung:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):…………………………………………………………………………………………
 

 

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY                                                                              …………,ngày……tháng…..năm…….

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Phiếu nhận xét đánh giá thực tập tốt nghiệp
 

TRƯỜNG KHXH&NV                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

————–
 
GIẤY  ĐÁNH GIÁ  THỰC TẬP  TỐT NGHIỆP

Họ và Tên sinh viên thực tập: Nguyễn Ngọc Anh
Lớp: Quốc tế Ngành: Quốc tế học Niên khóa:2016-2020
Đơn vị thực tập: Công ty Du lịch PSY
Thời gian thực tập : Từ 10/05/2019  đến 30/08/2019

1. Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan:

– Đi làm đúng giờ, đủ thời gian trong tháng

– Ăn mặc lịch sự, phù hợp với văn hóa công ty

– Làm việc hiệu quá, đúng KPIs, đúng deadline

2. Ý thức học tập:
– Chăm chỉ, tự giác học hỏi

– Hoàn thành bài tập đúng deadline, đảm bảo chất lượng công việc

3. Quan hệ, giao tiếp tại đơn vị:

– Thân thiện, hòa hợp với các thành viên trong công ty

– Cư xử đúng mực, lịch sự, tôn trọng sếp

– Tự giác trong công việc
 
4. Điểm đánh giá: 8

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập                                                                                                   Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp

Đơn vị thực tập: Đài phát thanh và truyền hình kĩ thuật số VTC
Người hướng dẫn thực tập: Phạm Đức Anh
Sinh viên: Trần Thị Nhung
Lớp: K36 Truyền hình
Trường: Học viện Báo chí
Thời gian thực tập: 02/05/2019 – 10/09/2019
Nội dung thực tập: CTV ban Thời tiết và môi trường

Nhận xét:
– Trong thời gian thực tập tại Đài phát thanh và truyền hình kĩ thuật số VTC từ ngày 02/05/2019 đến ngày 10/09/2019 sinh viên Trần Thị Nhung đã có ý thức chấp hành nội quy của đài phát thanh và truyền hình kĩ thuật số VTC,  cố gắng học hỏi, hăng hái, chăm chỉ nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức của đơn vị và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn của mình.
– Những nội dung trình bày trong luận văn của sinh viên Trần Thị Nhung là phù hợp với tình hình của đơn vị.

 

5. Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

 

Trường ĐH Công Đoàn                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Quản trị nhân lực                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

————–
 
GIẤY  ĐÁNH GIÁ  THỰC TẬP  TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Đặng Ngọc Lan
Mã Sinh viên: 1099
Lớp: QTNN1
Sinh viên Đặng Ngọc Lan đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định
– Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:
Chương I: Phân tích thông tin lao động xã hội
Chương II: Kỹ năng quản trị
Chương III: Luật lao động và Luật công đoàn
Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.
– Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.
Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tốt nghiệp
Điểm: 8 Bằng chữ: tám

Hà Nội , ngày 20 tháng 12 năm 2019
 
Giáo viên hướng dẫn

 

6. Mẫu nhận xét báo cáo thực tập

Công ty kế toán                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Misa                                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

————–
 
GIẤY  ĐÁNH GIÁ  BÁO CÁO THỰC TẬP  TỐT NGHIỆP

        
Họ và tên người hướng dẫn tập sự: Đỗ Minh Trang
Họ và tên người tập sự: Đoàn Minh Chi
Thời gian tập sự từ ngày 03/03/2019 đến ngày 20/05/2019
Qua thời gian hướng dẫn tập sự, tôi có nhận xét như sau:
 
I. Nhận xét:
Năng lực chuyên môn: 

– Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt

– Hoàn thành tốt các công việc được giao với chất lượng tốt

Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật: 

– Đi làm đúng giờ, đủ thời gian trong tháng

– Ăn mặc lịch sự, phù hợp với văn hóa công ty

– Làm việc hiệu quá, đúng KPIs, đúng deadline

Những mặt còn hạn chế: 

– Chưa tự tin vào phần thuyết trình

– Kỹ năng giao tiếp chưa tốt cần cải thiện

Đánh giá: 

Quá trình thực tập nghiêm túc, chăm chỉ, tự giác làm việc. Hoàn thành tốt các công việc được giao
 
II. Kết luận
Kính đề nghị Hiệu trưởng trường Đại học  Kinh tế Quốc dân, Trưởng phòng Kế toán, Công ty kế toán Misa công nhận hết tập sự cho sinh viên Đoàn Minh Chi.

 

III. Lưu ý khi viết nhận xét thực tập 

Lưu ý khi nhận xét thực tập

Lưu ý khi nhận xét thực tập

Đối với giấy nhận xét thực tập chúng ta cần lưu ý những điểm sau:

  • Giấy xác nhận thực tập cũng là một loại giấy tờ mang tính pháp lý nên cần có đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn vị thực tập.
  • Đầy đủ thông tin chính, cần thiết trong giấy nhận xét thực tập như tên và địa chỉ đơn vị thực tập, người hướng dẫn thực tập, người thực tập, thời gian thực tập, nội dung thực tập, đánh giá kết quả thực tập, nhận xét báo cáo thực tập.
  • Hình thức trình bày khoa học, bắt mắt, nội dung thông tin ngắn gọn, súc tích và chính xác.
  • Văn phong lịch sự, dễ hiểu, không sử dụng ngôn ngữ văn chương, bay bổng. 

IV. Kết luận

Trên đây là những thông tin liên quan đến mẫu nhận xét thực tập như mẫu nhận xét của đơn vị thực tập, nhận xét báo cáo thực tập, mẫu nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn, nhận xét thực tập tốt nghiệp hay nhất, lời nhận xét của đơn vị thực tập, các lưu ý khi viết nhận xét thực tập. Quá trình thực tập là khoảng thời gian tốt nhất sau 4 năm học đại học, để bạn thử sức với những điều mới, ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Chính vì vậy nhận xét thực tập vô cùng quan trọng trên những bước tiếp theo khi bạn thực sự đi làm. Mong rằng với những thông tin này sẽ giúp bạn hoàn thành bộ hồ sơ báo cáo thực tập tốt nghiệp một cách tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm cái bài viết:

Mẫu hợp đồng cộng tác viên chuyên nghiệp nhất 2020

Tổng hợp 4 mẫu báo cáo công việc chuẩn form mà bạn đang tìm kiếm

Cách viết đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp nhất 2020

Tổng hợp các mẫu hợp đồng thử việc và những lưu ý cần thiết

Top 7 mẫu hợp đồng nguyên tắc phổ biến nhất 2020