Hàm MID trong Excel là một hàm ở nhóm hàm Text, các bạn dùng hàm MID nếu muốn cắt chuỗi ở giữa các văn bản khi xử lý chuỗi. Nếu các bạn chưa biết hoặc chưa hiểu rõ về hàm MID thì các bạn có thể tìm hiểu bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm MID.

Microsoft Excel thông thường được biết đến đó là một ứng dụng hỗ trợ việc tính toán và làm việc trên các con số, tuy nhiên bạn có thể thực hiện rất nhiều hàm liên quan tới chuỗi và các ký tự. Hàm MID trong Excel là gì?- là một hàm vô cùng tuyệt vời mà bạn nên biết và tìm hiểu, hãy cùng mangtuyendung xem cách sử dụng của nó nhé. Sau đây bài viết sẽ chia sẻ đến các bạn mô tả, cú pháp và các ví dụ về cách sử dụng hàm MID trong excel là gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi.

I. Mô tả hàm MID

Hàm MID trong excel là gì? – là hàm cắt chuỗi ký tự ở giữa rồi trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi các văn bản, vị trí cắt chuỗi ký tự sẽ do người dùng chỉ định.

Hàm MID trong excel luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, kể cả đó là byte đơn hay byte kép, bất kể thiết đặt ngôn ngữ mặc định đó là gì?

Mô tả hàm Mid trong Excel và các ví dụ

Mô tả hàm Mid trong Excel và các ví dụ

II. Cú pháp hàm MID trong excel là gì?
 

=MID(text; start_num; num_chars)

Trong đó:

 • Text chính là đối số bắt buộc, đây chính là chuỗi văn bản trong hàm excel có chứa các ký tự mà bạn muốn lấy.
 • start_num là đối số bắt buộc, đây chính là vị trí của ký tự thứ nhất mà các bạn muốn hàm MID trong excel lấy trong chuỗi văn bản.
 • num_chars là đối số bắt buộc và đây là số ký tự mà bạn mong muốn hàm MID trong excel trả về bắt đầu từ vị trí start_num.

Lưu ý:

 • Nếu num_chars
 • Nếu start_num
 • Nếu start_num lớn hơn với độ dài văn bản thì hàm MID trong excel sẽ trả về văn bản trống (“”).
 • Nếu start_num nhỏ hơn với độ dài văn bản, tuy nhiên start_num cộng với num_chars lớn hơn độ dài chuỗi văn bản hàm excel thì hàm MID sẽ trả về từ start_num đến ký tự cuối cùng của văn bản trong hàm excel.

III. Ví dụ hàm MID trong excel là gì?

Ví dụ 1: Sử dụng hàm MID trong excel để trích xuất 3 ký tự trong chuỗi “Hàm MID trong Excel” được bắt đầu từ vị trí 5.

Các bạn có thể nhập trực tiếp chuỗi văn bản vào hàm MID trong excel, trong đó start_num là 5 và số ký tự cắt num_chars đó là 3.

=MID(“Hàm MID trong Excel”;5;3)

Nhập trực tiếp chuỗi vào hàm MID trong phần mềm Excel hay các bạn có thể tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản cần trích xuất.

Ví dụ 2: Kết hợp hàm MID trong hàm Excel với hàm VLOOKUP, hàm LEFT và hàm IF để xử lý bảng dữ liệu dưới đây.

Cách xử lý các đơn giá:

Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm 2 ký tự bên trái của mã đơn hàng (sử dụng trong hàm LEFT) tìm kiếm trong Bảng Giá Sỉ/Lẻ, giá trị được trả về của hàm VLOOKUP các bạn sử dụng hàm IF nếu ký tự thứ 4 trong mã đơn hàng chính là S thì sẽ trả về giá trị tương ứng trong cột số 3 của Bảng Giá, nếu trả về giá trị L (khác S) thì có thể trả về giá trị tương ứng trọng cột thứ 4 của Bảng Giá. Với điều kiện của hàm IF thì các bạn cần tách ký tự thứ 4 của mã đơn hàng là S hay L. Nếu các bạn chưa hiểu rõ về hàm VLOOKUP các bạn có thể xem thêm tại đây nhé: http://thuthuatphanmem.vn/ham-vlookup-trong-excel/

Cụ thể các bạn nhập công thức hàm sau vào ô E6

=VLOOKUP(LEFT(B6;2);A16:D19;IF(MID(B6;4;1)=”S”;3;4);0)

Trong đó:

 • LEFT(B6;2) sẽ trả về 2 ký tự đầu tiên trong các mã đơn hàng, 2 ký tự này chính là chuỗi cần dò tìm.
 • A16:D19 là bảng dò tìm, chính là bảng giá sỉ/lẻ.
 • IF(MID(B6;4;1)=”S”;3;4) hàm IF này sẽ trả về giá trị 3 hoặc 4, đây chính là vị trí cột được trả về dữ liệu tương ứng trong bảng dò tìm.
 • 0 là kiểu dò tìm một cách chính xác.

Kết hợp hàm MID trong Excel với hàm VLOOKUP, hàm LEFT và hàm IF trong ô E6

Tiếp theo nếu các bạn muốn sao chép công thức của hàm Vlookup kết hợp LEFT, IF, MID thì khi các bạn nhập công thức hàm của Vlookup đến vùng bảng giá sỉ/lẻ A16:A19 thì các bạn nhấn phím F4 để cố định vùng bảng này. Lúc này hàm Vlookup sẽ như sau:

=VLOOKUP(LEFT(B6;2);$A$16:$D$19;IF(MID(B6;4;1)=”S”;3;4);0)

Khi bạn nhập công thức hàm Vlookup đến các vùng bảng giá sỉ/lẻ A16:A19 hãy nhấn phím F4. Sau đó các bạn chỉ cần sao chép công thức là được. Sao chép công thức xuống các dòng còn lại

Để tính cột Thành Tiền thì các bạn chỉ cần sử dụng toán tử * để nhân số số lượng Bán với Đơn giá vừa tìm được và sao chép công thức xuống các ô phía dưới. Như vậy thì bảng dữ liệu của bạn đã được xử lý thành công.

IV. Cách sử dụng hàm MID lấy chuỗi ký tự trong Excel

Bước 1: Cú pháp thực hiện của hàm MID trong excel sẽ là =MID(text,m,n).
Trong đó:

 • text: là chuỗi ký tự cần cắt.
 • m: chính là vị trí bắt đầu cần cắt của chuỗi ký tự.
 • n: là số ký tự cần được cắt ra từ chuỗi ký tự.

Ở ô D3, chúng ta sẽ nhập công thức =MID(C3,5,2) sau đó nhấn Enter. Nghĩa là sẽ lấy 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 5 trong ô C3 và điền ký tự kết quả trong ô D3.

Bước 2: Bạn đã chọn lọc được mã ngành với 2 ký tự trong tên lớp của các sinh viên. Để có thể thực hiện với những ô còn lại thì chúng ta chỉ cần kéo xuống các ô còn lại để cho ra các kết quả tương tự. Ngoài ra, cách thực hiện hàm LEFT và hàm RIGHT cũng là hai hàm lấy ký tự tương ứng cùng với bên trái và bên phải trong chuỗi ký tự. Bạn thực hiện tương tự như với hàm MID trong Excel.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm MID trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm MID trong Excel

Cú pháp của hàm LEFT là =LEFT(text,n).

Trong đó:

 • text chính là chuỗi ký tự cần lấy và n là số ký tự cần phải cắt. 
 • Nếu không có tham số n thì hàm Excel sẽ tự động lấy từ giá trị đầu tiên trong chuỗi văn bản.

Ví dụ: tôi cần số hiệu lớp trong tên lớp với 4 ký tự tính từ ký tự đầu tiên. Bạn sẽ nhập hàm =LEFT(C3,4).

Cú pháp hàm RIGHT là =RIGHT(text,n).

Ví dụ tôi cần lấy 5 ký tự ở mã ngành ở tên lớp. Công thức nhập chính là =RIGHT(C3,5). 

V. Một số lưu ý thường gặp trong hàm MID

Hàm MID trong excel sẽ trả về vị trí chuỗi ký tự, trong đó bao gồm cả những chuỗi số.

 • Nếu bạn nhập start_num lớn hơn số lượng ký tự có trong chuỗi thì kết quả chính là khoảng trắng.
 • Nếu start_num, num_chars bạn nhập là 0 hay số âm thì sẽ xuất hiện lỗi #VALUE.
 • Nếu num_chars có giá trị lớn hơn chuỗi ký tự đã được lấy, thì nó sẽ lấy hết toàn bộ các giá trị ngay sau vị trí bắt đầu start_num.

VI. Kết

Như vậy qua bài viết đã chia sẻ cú pháp và ví dụ cách sử dụng hàm MID trong Excel. mangtuyendung hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về hàm MID. Các bạn có thể linh hoạt khi kết hợp hàm MID cùng với các hàm khác trong excel để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công!