Viết bản tường trình chuyên nghiệp, chính xác và súc tích không phải một điều dễ dàng. Vậy làm thế nào để có thể trình bày sự việc diễn ra một cách khoa học và dễ hiểu? Hãy cùng tìm hiểu qua hướng dẫn và những mẫu bản tường trình sau đây nhé!

Khi còn đi học, chúng ta mắc lỗi thì sẽ thường bị cô giáo bắt viết bản tường trình để giải thích rõ sự việc đã xảy ra. Trong cuộc sống cũng sẽ có những lúc chúng ta cần viết bản tường trình như vi phạm giao thông, vi phạm kỷ luật công ty,… Hãy cùng tìm hiểu cách viết bản tường trình đúng chuẩn nhất trong bài viết dưới đây nhé!

I. Bản tường trình được viết trong những trường hợp nào? 

Thông thường, cơ quan có thẩm quyền hoặc người có trách nhiệm xử lý sẽ yêu cầu những người liên quan đến sự việc nào đó gây ra hậu quả xấu ảnh hưởng đến cộng đồng trình bày sự việc bằng văn bản một cách rõ ràng, tường tận và khách quan. Có thể là những người trực tiếp gây ra sự việc, những người chứng kiến hoặc người chịu ảnh hưởng và phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình về sự việc đã xảy ra. 

Chính vì vậy, hiện nay bản tường trình được coi là văn bản phổ biến nhất với tần suất xuất hiện nhiều nhất tại hầu hết các cơ quan hay tổ chức nào khi có sự việc xảy ra. Nội dung của bản tường trình rất đa dạng và phong phú tùy thuộc vào tính chất của mỗi sự việc và hậu quả mà nó gây ra. Nhưng về cơ bản các bản tường trình đều phải tuân theo thể thức chung được quy định trong Nghị định được Chính phủ ban hành về quy định thể thức văn bản.

Thông qua bản tường trình, cơ quan có thẩm quyền hoặc người có trách nhiệm sẽ xem xét giải quyết vụ việc đã xảy ra một cách công tâm, không thiên vị và đảm bảo quyền lợi cho những người có liên quan chịu ảnh hưởng và xử phạt bằng chế tài đối với những người vi phạm quy định pháp luật. 

II. Hướng dẫn viết bản tường trình sự việc đầy đủ nhất  

Để viết được bản tường trình hoàn chỉnh và tránh sai sót, bạn cần nắm vững những nội dung cần có trong bản tường trình và những thể thức bắt buộc trong quy định. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ và không thiếu sót bất cứ đầu mục nào trong những yêu cầu sau nhé!

1. Nội dung bản tường trình

Không chỉ riêng bản tường trình mà trong tất cả những loại văn bản đều có thể thức bắt buộc bao gồm: Quốc hiệu, Tiêu ngữ, Người nhận,… Ngoài ra, những nội dung cần được cung cấp đầy đủ đối với mỗi bản tường trình gồm:

 • Tên văn bản; 
 • Địa điểm, thời gian lập và kết thúc bản tường trình;
 • Thông tin người nhận bản tường trình; 
 • Thông tin của người viết bản tường trình;
 • Thông tin của những người liên quan: tham gia, chứng kiến,…
 • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc/vấn đề,…
 • Trình bày diễn biến sự việc theo trình tự thời gian;
 • Nguyên nhân xảy ra sự việc;
 • Mức độ thiệt hại – Hậu quả (nếu có);
 • Trách nhiệm, nghĩa vụ của từng người có liên quan;
 • Cam đoan, cam kết hoặc đề nghị;
 • Ký tên, xác nhận

2. Thể thức của văn bản tường trình

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa): Quốc hiệu in hoa, chữ đứng, đậm. Tiêu ngữ in thường, chữ đứng, đậm và lớn hơn 1 cỡ chữ so với Quốc hiệu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

b) Tên văn bản (ghi chính giữa, in hoa, chữ đứng, đậm và cùng cỡ chữ với tiêu ngữ): dòng chú thích bên dưới in nghiêng, nhỏ hơn một cỡ chữ, trình bày ngắn gọn sự việc. 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

b) Địa điểm và thời gian tường trình:

 • Trong trường hợp văn bản được lập tại chỗ: Ghi sau tên văn bản, đầu dòng bên phải.

Vào hồi:….. giờ….. ngày…. tháng…. năm…..

Tại: ………………………………………………

 • Trong trường hợp văn bản không được lập tại chỗ: Ghi trước tên văn bản, in nghiêng, ghi góc bên phải: 

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

d) Nơi nhận bản tường trình:

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) Thông tin người viết bản tường trình:

Tên tôi là:……………………………………………………………………………..Chức vụ: ………………………………………..

Sinh ngày:…………..…………………………………………………………Số CMND:…………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………..………………………………………………………………

g) Thông tin của những người liên quan: 

Cùng với:

Ông/bà:………………………………………………………………………………..Chức vụ: ………………………………………..

Sinh ngày:…………..…………………………………………………………Số CMND:…………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..……………………………………

f) Nội dung tường trình: 

Địa điểm xảy ra sự việc: …………………………………………………..……………………………………………

Thời gian xảy ra sự việc: ……………………………………………………………………………………………

Diễn biến sự việc: …………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……………………………………………………………………………………….

Mức độ thiệt hại (Nếu có):  …………………………………………………………………………………………

Trách nhiệm, nghĩa vụ của từng người có liên quan:  ……………………………………………………………

i) Cam đoan/ Đề nghị:

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. 

k) Ký tên và xác nhận:

Người lập ký và ghi rõ họ tên ở góc bên phải. Có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chữ ký của người có trách nhiệm ở góc bên trái.

III. Mẫu bản tường trình sự việc mới nhất năm 2020 

Một số mẫu bản tường trình các sự việc để bản có thể tham khảo trong từng trường hợp cụ thể.

1. Bản tường trình sự cố trong công việc:

Tải ngay mẫu bản tường trình: TẠI ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

  Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tên tôi là:………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

 Sinh ngày:………………………………………………………………………Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Đơn vị trực thuộc trong công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Cùng với: 

  Ông/bà:…………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày:……………………………………………………………………..Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Đơn vị trực thuộc trong công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Địa điểm xảy ra sự việc: ………….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Thời gian xảy ra sự việc: ……………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

  Diễn biến sự việc: …………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

  Nguyên nhân xảy ra sự việc: ….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả: ………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều……. Luật Lao động.

  Tôi xin hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm, khuyết điểm của tôi và sẽ không tái phạm.

  Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. /.

Người viết tường trình

(Ký tên)

Người viết tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu bản tường trình tai nạn

Tải ngay mẫu bản tường trình tai nạn: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

  Vào hồi:………..giờ……… ngày………….tháng………. năm………..

  Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  2………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  3………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  Cùng trình bày về vụ tai nạn đã xảy ra như sau:

  Địa điểm xảy ra: ………………..……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Thời gian xảy ra: …………………….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Diễn biến sự việc: ………………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

  Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả: ……………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Cùng với những người đã chứng kiến vụ tai nạn:

  1………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  2………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  3………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  Cam đoan: Chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã kê khai ở trên là đúng sự thực và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

  Biên bản được lập thành 02 bản vào hồi:….. giờ….., ngày….. tháng…….năm……… tại………………………………………………………./.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người viết tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy

Tải ngay mẫu bản tường trình vi phạm nội quy: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

  Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tên tôi là:………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày:……………………………………………………………………..Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Xin được trình bày về sự việc như sau: 

  Địa điểm xảy ra sự việc: ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Thời gian xảy ra sự việc: …………………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

  Diễn biến sự việc: ………………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

  Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả: ……………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tôi xin hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm, khuyết điểm của tôi và sẽ không tái phạm.

  Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này./.

Người viết tường trình

(Ký tên)

Người viết tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

IV. Kết luận

Để hoàn thiện một văn bản tường trình không phải điều dễ dàng nhưng nếu bạn đã nắm chắc những vấn đề cốt lõi cần thiết thì điều này không thể làm khó được bạn. Mong rằng qua bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản tường trình cũng là một hình thức tham khảo để giúp đỡ bạn trong công việc tương lai.