Không chỉ riêng ở trong bộ máy chính trị nhà nước, mà ngay cả trong các doanh nghiệp cũng cần kiện toàn lại bộ máy để có thể đáp ứng theo đúng sự phát triển ổn định cho doanh nghiệp. Thế nhưng có rất nhiều người vẫn chưa rõ kiện toàn là gì?

Khi bạn biết được kiện toàn là gì? Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để kiện toàn bộ máy? Và theo bạn kiện toàn bộ máy tổ chức là như thế nào? Nó có ý nghĩa như thế nào đến quản lý doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp Việt Nam? Để lý giải cho những câu hỏi này, các bạn hãy cùng đồng hành mangtuyendung trong bài viết này để hiểu được kiện toàn là gì nhé.

I. Kiện toàn có đồng nghĩa với sự phát triển?

Một tổ chức nhà nước hay là một doanh nghiệp Việt Nam muốn phát triển bền vững thì cần có một bộ máy cấp cao, cấp trung và cấp thấp hoàn chỉnh để thúc đẩy được hiệu suất làm việc cho các cấp dưới. Chính vì điều này, theo bạn ý nghĩa của kiện toàn là gì?. Và bạn hiểu kiện toàn là gì?

1. Kiện toàn là gì? 

Kiện toàn là gìKiện toàn là gì

Kiện toàn là gì, nó được hiểu một cách nôm na là đó “làm cho mạnh mẽ và đầy đủ”. Còn hiểu một cách trôi chảy về kiện toàn là gì, thì đó là việc sắp xếp và hoàn thiện đầy đủ bộ máy toàn cấp chính quyền ở trong một tổ chức. 

Theo bạn kiện toàn là gì? Một tổ chức và bộ máy chỉ có thể phát triển một cách mạnh mẽ khi mà có sự nhúng tay của người đàn ông mang cái tên “Kiện toàn”. Theo bạn, lý do ở đây là gì và kiện toàn là gì?

2. Kiện toàn bộ máy tổ chức là gì?

Từ những thông tin đã giúp cho các bạn hiểu kiện toàn là gì? Để cho một hệ thống chính trị ở trong các cơ quan, tổ chức lại doanh nghiệp cho có cơ cấu hợp lý và phù hợp, đồng thời đội ngũ cán bộ phải làm việc năng suất, có chất lượng và có hiệu quả. Thì kiện toàn tổ chức lại doanh nghiệp hay tổ chức chính là việc xác định rõ các chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, đồng thời phải xác định được chức năng của các bộ phận trung gian, quản lý doanh nghiệp, tinh gọn ở các khâu tổ chức không cần thiết, chồng chéo mà đang làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác, hoặc tinh giản những bộ phận hoạt động không có hiệu quả. Từ đó, tạo lập lên được những khâu tổ chức mới, bổ nhiệm những cán bộ phụ trách phải có kinh nghiệm và có những kiến thức nhất định.

Xem thêm: Tổng hợp quy định quản lý và tổ chức cuộc họp dành cho doanh nghiệp

II. Tại sao lại cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức? 

Nhận diện được những yếu kém ở trong các khâu bộ máy, quản lý doanh nghiệp và các khâu hoạt động mà có sự chồng chéo lẫn nhau làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên chuyện các tổ chức lại doanh nghiệp, do các cấp có sự đan xen lẫn nhau nhưng tại đây, mangtuyendung liệt kê ra thành 3 nguyên nhân chung của kiện toàn là gì: 

1. “Chức tước thì trên trời còn năng lực thì dưới đất” 

Chức tước thì trên trời còn năng lực thì dưới đất

Chức tước thì trên trời còn năng lực thì dưới đất

Ở trong bộ máy nhà nước ở trong các cấp, các ngành và các cơ quan thì hầu như đang gặp phải tình trạng đó chính là có “người nhà”, họ như một ông bụt hô biến thần tốc để có thể đưa con cháu vào trong những vị trí quan trọng hay là thậm chí nhiều người còn chấp nhận những việc như chạy bán chạy mua các chức các quyền để có thể trở thành”sếp”. Việc làm của các “sếp” này thì sẽ khiến cho tổ chức bị ảnh hưởng không nhỏ, bởi vì các “sếp” lại chẳng biết làm gì, còn không biết cách quản lý, cũng không biết điều hành tổ chức như thế nào, nhất là trong việc tổ chức lại doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, thậm chí họ không biết phối hợp các bộ phận, nghiệp vụ ra sao, không biết nên bắt đầu từ đâu mà cũng chẳng biết được điểm kết thúc. Kiện toàn là gì? Việc thì dồn việc và mà các sếp lại chẳng biết giao việc cho ai, điều này dẫn đến việc các tổ chức bị rơi vào tình trạng hoảng loạn, làm không có mục đích và mà cũng không biết làm gì.

2. Tàn dư của sự bao cấp 

Khi mà các “sếp” không thể bao quát được các công việc của các nhân viên cấp dưới của mình, và coi việc “ai làm thì làm, còn không làm được thì lại thôi, hay việc ai thích làm thì cứ làm” là một chuyện hiển nhiên và nó không quan trọng. Dẫn đến tình trạng là “mỗi người sẽ làm theo ý thích của mình”. Kiện toàn là gì? Vấn đề này chẳng khác gì việc ở trong thời bao cấp khi mà ai cũng đều có việc làm, nhưng lại có việc có người làm không đầy đủ nhưng vẫn lĩnh lương đều đều, bằng với những làm việc quần quật cả sáng lẫn đêm… 

Xem xét đến thời điểm bây giờ thì khi mà nhà nước đang ở trong thời kỳ hội nhập quốc tế, và đang tiến đến một nhà nước phát triển toàn diện, hướng đến sự hiện đại hóa, mà trong đó vẫn còn tồn tại sự bao cấp ở trong bộ máy chính trị như thế này thì thật là nguy hiểm. Chính bởi vì vấn đề thời đại cũng như là những yêu cầu cấp bách để bảo vệ quyền lợi cho người dân, do đó cần phải nhanh chóng sắp xếp lại bộ máy, đồng thời phải kiện toàn lại toàn bộ bộ máy tổ chức, để giúp cho có thể thực hiện được những công việc hiệu quả mang lại được năng suất cao và toàn diện. Qua đó bạn biết được lý do phải kiện toàn là gì?

3. Nhân tài bị hạn chế tài năng

Nhân tài bị hạn chế tài năngNhân tài bị hạn chế tài năng

Lý do phải kiện toàn là gì? Bởi vì một người cán bộ trung thành, liêm chính, hết sức tận tụy, có trách nghiệm và họ luôn là một người cán bộ gương mẫu, luôn luôn có yêu cầu hàng đầu đối với một bộ máy chính trị của nhà nước, để từ đó có thể thực hiện và đồng thời phát huy đầy đủ sức mạnh của bộ máy điều hành. Thế nhưng họ lại chưa được nhận được mức lương để có thể khuyến khích và động viên những phẩm chất này. Khi mà chính sách tiền lương còn làm lu mờ giá trị của lao động “chất xám”, đây được hiểu là mức lương cơ sở của các lao động sử dụng chất xám lại chỉ đơn giản bằng ⅓ so với mức lương tối thiểu của một lao động ở khu vực thị trường. Lý do phải kiện toàn là gì? Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy được hết tài năng ở trong việc thực hiện các công việc mà đã được giao, khiến cho năng suất giảm sút và không thể đảm bảo được chất lượng công việc…

Xem thêm: Đào tạo kỹ năng tổ chức công việc cho nội bộ doanh nghiệp 

III. Kiện toàn bộ máy tổ chức ở trong doanh nghiệp

Qua việc nhìn nhận được những thực trạng như ở trong bộ máy chính trị của nhà nước thì ở trong các doanh nghiệp Việt Nam, thì 3 tình trạng chung này cũng không phải là hiếm gặp. Các “sếp” đã mua được “chỗ neo đậu”, vấn đề “con ông cháu cha”, hay “ các ông bụt thần kỳ” … 

Chính vì nó không còn quá xa lạ, nên những thành phần này nếu như mà gia tăng quá nhiều ở trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp, thì nó sẽ khiến cho việc doanh nghiệp sẽ đi vào tình trạng trì trệ, và gây sự lo lắng khi mà năng lực của sếp và nhân viên lại có quá nhiều chênh lệch, ảnh hưởng đến việc quản lý doanh nghiệp và cả con đường thăng tiến của các nhân viên có năng lực.

Chính vì để doanh nghiệp Việt Nam muốn phát triển toàn diện và có thể đi lên phát triển bền vững, thì kiện toàn bộ phận, tổ chức lại doanh nghiệp chính là hoạt động không thể thiếu trong một tổ chức. Và vấn đề mà họ kiện toàn là gì?

Chấn chỉnh lại đội ngũ những người đứng đầu từ cấp nhỏ nhất cho đến cấp cao nhất 

Người lãnh đạo chỉ huy sẽ luôn là những người quan trọng nhất ở trong bộ máy điều hành doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, nên họ phải biết được cách quán xuyến và đồng thời phải có được cái nhìn bao quát về toàn bộ các khối công việc của tất cả các cơ quan và đơn vị, phải hội tụ được năng lực tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt… Kiện toàn là gì? Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ dựa vào nhiệm vụ, lượng công việc hoàn thành của người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, để có thể loại bỏ những đối tượng hoạt động không hiệu quả. 

Kiện toàn bộ máy tổ chức ở trong doanh nghiệp

Kiện toàn bộ máy tổ chức ở trong doanh nghiệp

Thực hiện được giải pháp về năng lực đi liền với mức lương

Nhiều doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ vẫn luôn luôn có mong muốn có thể trọng dụng được nhiều nhân tài ở trong công ty. Họ hoàn toàn sẵn sàng trả một mức lương cao để có thể giữ chân nhân viên tài năng của mình. Kiện toàn là gì? Việc trả cho họ một mức lương phù hợp với năng lực, và rồi kết quả công việc của họ chính là một cách để lấp đầy, phân biệt với những “người cắp ô đi, rồi lại cắp ô về” đồng thời còn loại bỏ được những thành phần khiến cho bộ máy doanh nghiệp bị rối loạn, mất đoàn kết, tổ chức lại doanh nghiệp… 

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ cấp cơ sở trở đi

Việc có sự xuất hiện của các “con ông cháu cha” hay là các “ông bụt”, việc  “ chạy chức chạy quyền” là do việc quản lý còn có phần châm trước, và lỏng lẻo khiến cho việc là số lượng các “sếp” tồn tại ngày càng nhiều. Kiện toàn là gì? Chính vì vậy mà các doanh nghiệp luôn luôn phải thực hiện rà soát lại những kỷ luật, và các khâu tổ chức quản lý doanh nghiệp từ cấp cơ sở cho đến cấp cao để có thể loại bỏ những thành phần “một con sâu làm rầu nồi canh”. Từ đó, còn hoàn thiện bộ máy điều hành, bộ phận quản lý doanh nghiệp và tạo ra sự an toàn cho các nhân viên đẻ có thể làm việc thật tốt, để cho họ luôn có cơ hội thăng tiến và phát triển hơn nữa ở trong tương lai. 

Xem thêm: Những ứng dụng bất ngờ của công cụ DISC trong quản lý nhân sự

IV. Làm sao để tránh được  những cuộc “kiện toàn bộ máy tổ chức”

Thực tế rằng, không có một bộ máy doanh nghiệp nào lại mong muốn việc công ty sẽ gặp phải rắc rối trong việc xuất hiện nhiều thành phần xấu, khiến cho công việc bị trì trệ và đồng thời, công ty không thể phát triển được. Kiện toàn là gì? Việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức cũng giống như việc mà cắt giảm nhân sự ở trong công ty, loại bỏ đi những thành phần xấu và gây ra sự nhiễu loạn trong bộ máy. 

Không chỉ là phải kiện toàn lại bộ máy tổ chức quản lý hành chính ở các cấp, mà còn đó là sự cắt giảm nhân viên ở trong các bộ máy hoạt động. Không một ai mong muốn mình đang yên đang lành thì lại bị loại khỏi công việc ổn định cả. Chính vì vậy, những lưu ý dưới đây sẽ phần nào giúp bạn thoát hỏi được công cuộc kiện toàn bộ máy tổ chức . 

1. Hoàn thiện tốt được công việc và trau dồi kiến thức

Hoàn thiện tốt được công việc và trau dồi kiến thứcHoàn thiện tốt được công việc và trau dồi kiến thức

Sự phát triển của doanh nghiệp mà sẽ đi lên, khi mà mỗi cá nhân hoàn thiện được tốt công việc của mình. Sẽ thật khó để có người nào có thể loại bỏ bạn nếu như bạn đang hoàn thiện tốt lượng công việc của mình và còn đem lại lợi ích cho công ty. Không những vậy, để khiến cho doanh nghiệp có thể phát triển hơn nữa, thì bạn cũng cần phải trau dồi thêm những kiến thức cần thiết về chuyên môn, cũng như là các kỹ năng cơ bản. Kiện toàn là gì? Khi mà cả nước vẫn đang tiến vào giai đoạn hội nhập quốc tế, thì doanh nghiệp của bạn chắc chắn cũng không phải một ngoại lệ, muốn phát triển được thì phải gắn liền với hiện đại. Nếu như mà bạn giữ phong cách làm việc lạc hậu, và nguồn kiến thức hạn chế thì bạn sẽ sớm bị đào thải ra khỏi bộ máy công ty và công việc của chính mình mà thôi. 

2. Năng động, nhiệt huyết và tự tin

Nếu như bạn muốn có được sự thăng tiến ở trong công việc thì chắc chắn bạn bạn cần phải thể hiện năng lực của mình và chắc hẳn việc đi sớm về muộn là không thể tránh khỏi. Kiện toàn là gì? Bạn mà càng chăm chỉ cần cù, và càng làm việc một cách xuất sắc các nhiệm vụ đã được giao, thì chắc chắn mọi công sức của bạn sớm muộn sẽ được đền đáp hoàn hảo.

3. Rèn luyện thêm những kiến thức về tin học và ngôn ngữ học

Thời kỳ hội nhập quốc tế thì sẽ không thể bỏ cơ cơ hội tiếp cận với các nước phát triển, cũng như kỹ năng về ngôn ngữ như là tiếng Anh, tiếng Pháp… Việc mà bạn có thêm cho mình một ngôn ngữ chính là là có thêm cho mình một cơ hội, để có thể thăng tiến và nổi bật hơn so với các nhân viên khác ở trong đơn vị. Điều này hoàn toàn có thể dẫn đến việc khiến cho sếp sẽ để ý đến bạn hơn và đồng thời bạn cũng sẽ được giao những công việc quan trọng của doanh nghiệp.

Rèn luyện thêm những kiến thức về tin học và ngôn ngữ học

Rèn luyện thêm những kiến thức về tin học và ngôn ngữ học

4. Kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm đi kèm

Trong việc đào thải,kiện toàn là gì, thì cũng có được những phản ánh tốt của nhân viên ở cùng đơn vị đó chính là một điểm lợi cho bạn. Sức mạnh của đám đông cũng sẽ là sức mạnh to lớn nhất, vậy nên bạn đừng gây thù gây oán với mọi người, hãy luôn cởi mở, thân thiện đó chính là các giải quyết hợp lý và hiệu quả cho mọi vấn đề.

Xem thêm: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp bạn thành công trong cuộc sống

V. Kết luận 

Qua những thông tin trên đã giúp cho các bạn hiểu được kiện toàn là gì, việc quản lý doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp Việt Nam thông qua kiện toàn là gì. Rất hy vọng những  thông tin trên do mangtuyendung về kiện toàn là gì có thể giúp cho việc quản lý doanh nghiệp của bạn và tổ chức lại doanh nghiệp Việt Nam.