Đối với các nhà đầu tư hiện nay, cũng như trong các hoạt động kinh doanh khái niệm vốn hóa là gì là điều luôn được quan tâm và biết tới. Việc các nhà đầu tư tìm hiểm vốn hóa là gì là vấn đề quan trọng.

Vốn hóa là gì? Khi nắm bắt rõ về khái niệm vốn hóa là gì cũng như các đặc điểm và vai trò của vốn hóa là gì. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định sáng suốt, đúng đắn. Chúng ta hãy cùng mangtuyendung tìm hiểu ngay về vốn hóa là gì nhé 

I. Vốn hóa là gì?

Vốn hóa có thể hiểu  là một thuật ngữ kế toán, vốn hóa là gì được dùng trong các báo cáo tài chính, chứng chỉ chi phí tài sản của doanh nghiệp trong khoảng thời gian cụ thể, trong đó gồm có tổng giá trị cổ phiếu và  nợ dài hạn cũng như những khoản thu nhập được giữ lại.

Vốn hóa là gì?

Vốn hóa là gì?

Vốn hóa là gì? Cũng có thể hiểu theo cách đơn giản, vốn hóa là gì? Đó là tổng của cơ cấu cũng như là khối lượng vốn cổ phần trong doanh nghiệp. Ở mỗi cơ cấu doanh nghiệp có người nắm cổ phiếu thông thường là tương đối lớn. Và người này là chủ doanh nghiệp, việc nắm cổ phiếu cũng có nghĩa là họ chính là người có một phần của vốn chủ sở hữu.

II. Vốn hóa thị trường là gì?

Sau khi có thông tin về vốn hóa là gì có thể hiểu vốn hóa thị trường là gì, đó là số tiền sẽ bỏ ra mua để toàn bộ một doanh nghiệp mà thời điểm hiện tại. Vốn hoá thị trường là gì? Vốn hóa là gì, vốn hóa thị trường được coi là một khái niệm phổ biến trong vấn đề kinh doanh của các nhà đầu tư. Đơn giản hiểu vốn hóa thị trường là gì chính là tổng của giá trị thị trường từ các  loại vốn cổ phần mà công ty phát hành ra.

Nêu ví dụ về vốn hóa là gì? Đầu tiên hãy thử tưởng tượng rằng: Có một công ty là một thùng bia và mỗi lon bia trong thùng bia đó là một cổ phiếu.

Giá 1 lon bia hiện nay là 20.000 đồng ( ~ 1 cổ phiếu) thì trong đó  giá trị của 1 doanh nghiệp,1 thùng bia sẽ có 20 lon, là 20.000 x 20 lon = 400.000 đồng. vậy sẽ gọi 400.000 đồng đó là vốn hóa thị trường của doanh nghiệp.

Nhưng một doanh nghiệp  sẽ không chỉ là 20 cổ phiếu mà trong đó có hàng triệu thậm chí hàng tỷ cổ phiếu.

III. Ý nghĩa của vốn hóa thị trường

Vốn hóa là gì? Vốn hóa thị trường là gì? Và ý nghĩa của vốn hóa thị trường, chúng thể hiện được quy mô lớn nhỏ của một công ty vậy nên nó được đánh giá là rất quan trọng.

Thứ nhất, đối với những quỹ đầu tư cũng như nhiều nhà đầu tư hiện nay thì vốn thị trường chính là yếu tố quyết định cơ bản mà cần được quan tâm vì lý do thanh khoản và những rủi ro.

Ý nghĩa của vốn hóa thị trường

Ý nghĩa của vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường được đánh giá là thứ rất dễ để tính toán và hiệu quả để có thể đánh giá là thước đo rủi ro của mỗi doanh nghiệp. Đối với các công ty có vốn hóa càng cao vậy thì rủi ro sẽ có xu hướng thấp đi, ngược lại. Do vậy, những quỹ và các nhà đầu tư sẽ luôn đề ra biện pháp để có thể đa dạng hóa danh mục hiệu quả tối ưu và đồng thời mang lại lợi nhuận cao và trong mức rủi ro chấp nhận.

 • Những công ty vốn hóa lớn hay Large cap thông thường được thành lập từ lâu.Đối với đầu tư vào những công ty lớn, thường sẽ  không mang tới lợi nhuận lớn trong khoảng thời gian ngắn hạn.Dù vậy, về lâu dài thì những công ty thường là tăng giá một cách nhất quán về giá cổ phiếu, được chi trả cổ tức.

 • Những công ty có vốn hóa ở mức vừa hay Midcap được thành lập và  hoạt động trong ngành được dự kiến sẽ có sự tăng trưởng cho là nhanh chóng hơn, trong quá trình mở rộng. Bởi vậy, các công ty này thường có rủi ro cao hơn những công ty lớn, hơn hết nó hấp dẫn vì tiềm năng phát triển.

 • Những công ty vốn hóa nhỏ hay Small Cap thể hiện ở độ trẻ, ngách thị trường và ngành công nghiệp mà họ hướng tới. Công ty nhỏ đánh giá là rủi ro hơn do quy mô và thị trường họ phục vụ, cũng như chúng cũng nhạy cảm với nền kinh tế. Do vậy, công ty vốn hóa nhỏ rủi ro hơn các công ty vốn hóa lớn hay ở mức vừa cùng với đó là  giá cổ phiếu dễ biến động tăng hoặc giảm.

Các công ty vốn hóa lớn luôn là đối tượng được quan tâm của đa số nhà đầu tư. 

IV. Nhiệm vụ và vai trò của vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường là gì và vốn hóa là gì, vốn hóa thị trường được tính dựa theo công thức sau : 

Giá thị trường hiện tại * tổng cổ phiếu của công ty đang lưu hành.

Vốn hóa thị trường nắm giữ một vai trò quan trọng, chúng là cơ sở để giúp nhà đầu tư có thể xác định rủi ro và lợi nhuận trong cổ phiếu trong một công ty. Cùng với đó, vốn hóa thị trường cũng có thể đáp ứng tiêu chí rủi ro và đa dạng hóa các ý định kinh doanh của các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu.

Nhiệm vụ và vai trò của vốn hóa thị trường

Nhiệm vụ và vai trò của vốn hóa thị trường

Nhiệm vụ cốt lõi của vốn hóa là gì, vốn hóa thị trường chính là đề cập đến giá trị của một công ty, doanh nghiệp. Theo đó, cơ sở xác định chính đó là thị trường chứng khoán. Định nghĩa của vốn thị trường được giải thích là tổng của giá trị thị trường trong toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành.

V. Vốn hóa thị trường và vốn chủ sở hữu

Vốn hóa là gì, vốn hóa thị trường là gì? Vốn chủ sở hữu là gì? Hai khái niệm vốn hóa thị trường là gì và vốn chủ sở hữu là gì có rất nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên khi muốn đánh giá vị trí và đồng thời là  tình hình phát triển của một doanh nghiệp và các doanh nghiệp thì chỉ cần nhìn vào vốn hóa thị trường và vốn chủ sở hữu. Vậy có thể hiểu thể nào là vốn hóa thị trường và vốn chủ sở hữu. Cùng mangtuyendung giải đáp thắc mắc về vốn hóa thị trường và vốn chủ sở hữu là gì nhé.

 •  Vốn hóa thị trường là một  căn cứ để có thể đánh giá quy mô của các doanh nghiệp. Lý do đó chính là nó được phụ thuộc vào giá trị của cổ phiếu. Trong đó, giá cổ phiếu sẽ luôn có sự biến động dựa trên thời gian. Chúng có thể là ngày , tháng hoặc quý hay năm.

 • Vốn chủ sở hữu là gì? Vốn chủ sở hữu hay sẽ là căn cứ tính toán giá trị thực của doanh nghiệp. Lý do là vốn chủ sở hữu được tính không phụ thuộc vào giá trị của cổ phiếu mà chúng thể hiện tài sản cố định của công ty. Hơn thế vốn chủ sở hữu là gì, vốn chủ sở hữu không biến động dựa theo  thời gian.

VI. 3 điều cơ bản nhà đầu tư cần biết về vốn hóa thị trường

1. Phân loại doanh nghiệp Việt Nam theo giá trị vốn hóa thị trường

 Tại Việt Nam,được chia thành 4 loại các doanh nghiệp cơ bản dựa theo giá trị vốn hóa là gì và chúng được phân chia dựa trên giá trị vốn hóa thị trường như sau :

 • Loại Lớn hay là Large Cap : Thường vốn hóa thị trường > 10.000 tỷ VNĐ.

 •  Loại Trung bình hay Midcap : 1.000 tỷ VNĐ

 • Loại Nhỏ hay Small Cap: 100 tỷ VNĐ

 • Loại Siêu nhỏ hay Micro Cap: Vốn hóa thị trường

2. Các yếu tố quyết định giá trị vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp

Có 2 yếu tố quyết định tới giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp đó chính là: 

 • Thứ nhất là giá cổ phiếu

Các yếu tố quyết định giá trị vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp

Các yếu tố quyết định giá trị vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp

 • Thứ hai là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu khi tiến hành thu mua lại các cổ phiếu mà đã phát hành.

3. Chiến lược đầu tư dựa vào giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp

Đối với đầu tư vào những công ty có giá trị vốn hóa thì thị trường lớn có thể sẽ không mang lại hiệu quả cao như khi đầu tư lướt sóng. 

Tuy vậy, nếu các nhà đầu tư đã xác định đầu tư dài hạn thì việc đó lại là một lựa chọn cực kỳ an toàn và hiệu quả bởi vì sự tăng trưởng về giá, cổ tức.

VII. Những sai lầm thường gặp của các nhà đầu tư cá nhân

 • Các chiến lược đầu tư không phù hợp với kiến thức và nghề nghiệp hay thời gian…

 • Vẫn chưa có khả năng chọn lọc và tiếp nhận những thông tin chính xác tạo ra những nhận định sai lầm về thị trường và các chiến lược, thương vụ đầu tư sai lầm.

Trong đó, giá trị vốn hóa thị trường là một trong những yếu tố mà các nhà đầu tư phải nắm vững được đầu tiên.

 • Chuẩn bị tâm lý không vững vàng và dễ bị cuốn theo hội chứng đám đông.

 • Chưa có thể trang bị đầy đủ những kiến thức đã nôn nóng để đầu tư.

Những sai lầm thường gặp của các nhà đầu tư cá nhân

Những sai lầm thường gặp của các nhà đầu tư cá nhân

Vậy nên các nhà đầu cần có các chiến lược đầu tư đúng đắn, sáng suốt không thể không trang bị các kiến thức cơ bản về thị trường, về vốn hóa thị trường là gì, cũng như các kiến thức về doanh nghiệp.

VIII. Kết

Qua những thông tin trên mangtuyendung đã giúp bạn đọc hiểu được vốn hóa là gì, vốn hóa thị trường là gì ảnh hưởng như thế nào đến các nhà đầu tư, vốn hóa thị trường là gì, vốn chủ sở hữu là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu. Rất hy vọng những thông tin do mangtuyendung chia sẻ về vốn hóa là gì sẽ giúp ích đến bạn đọc.