Ngành xây dựng cơ bản là gì và sự hấp dẫn của nó với thế hệ sinh viên hiện nay? Khi hiểu được bản chất của ngành, sinh viên sẽ dễ dàng lựa chọn vì vậy những thông tin hữu ích trong bài này sẽ giúp bạn!

Ngành xây dựng từ trước đến nay đều là một trong những ngành phổ biến ở Việt Nam. Trong số đó, khái niệm ngành xây dựng cơ bản cũng dần lộ diện khiến cho nhiều sinh viên theo học ngành xây dựng hứng thú và tìm hiểu. Ngành xây dựng cơ bản là gì và vai trò của xây dựng cơ bản trong những công trình công cộng? Trong ngành xây dựng cơ bản những yếu tố nào đóng vai trò ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và cơ hội phát triển trong ngành như thế nào?

I. Định nghĩa xây dựng cơ bản là gì chính xác?

Bao nhiêu bạn hiểu được định nghĩa chính xác của xây dựng cơ bản là gì? Thực tế, ít người sử dụng cụm từ xây dựng cơ bản tuy nhiên sau một vài công trình mà bài viết này nhắc tới, bạn sẽ thấy xây dựng cơ bản hiện hữu xung quanh ta. Xây dựng cơ bản là gì được dùng để nhắc đến hoạt động xây dựng của những công trình hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội, công tình mang tính xây dựng như thủy điện, thủy lợi, công trình giao thông, cầu cảng, xây dựng nhà máy phục vụ sự phát triển của nền kinh tế và các công trình phúc lợi xã hội phục vụ lợi ích cộng đồng.

1

Xây dựng cơ bản là gì?

Hiểu được xây dựng cơ bản là gì, bạn sẽ thấy công trình xây dựng cơ bản có một đặc thù riêng của nó vì đây là loại công trình hướng đến lợi ích cộng đồng chung phục vụ mục đích của con người và xã hội. Bên cạnh đó, đây còn là loại công trình công cộng nhận được sự đầu tư từ ngân sách nhà nước nhằm phát triển cơ sở hạ tầng trong nước, đi kèm cùng những nguồn đầu tư khác từ tư nhân.

Vậy có thể hiểu xây dựng cơ bản là những công trình nhận được sự đầu tư bởi ngân sách nhà nước nhằm xây dựng những công trình công cộng mang đến lợi ích chung cho con người và xã hội. Đặc biệt, khi hiểu được xây dựng cơ bản là gì thì bạn sẽ hiểu được rằng xây dựng cơ bản là gì không phục vụ nhu cầu hay lợi ích riêng của bất cứ ai.

Xem Thêm:   Butler Là Gì? Tìm Hiểu Về Nghề Quản Gia Cao Cấp Trong Khách Sạn 5 Sao

II. Đặc điểm của sản phẩm và quá trình xây dựng cơ bản như thế nào?

1. Đặc điểm của sản phẩm đầu tư xây dựng cơ bản là gì

Đặc điểm đầu tiên của sản phẩm đầu tư xây dựng cơ bản thì đây là một loại tài sản công mang tính cộng đồng và được đầu tư để phục vụ cho nhu cầu của xã hội.

Các sản phẩm của đầu tư xây dựng cơ bản thường là sân bay, cảng biển, hệ thống đường xá, cầu cống,…Những công trình này liên quan mật thiết đến đất đai, vì vậy trước khi đi vào giám sát thi công thiết kế thì cần có quy hoạch chi tiết và cụ thể để tránh những khó khăn giữa đường.

2

Quy hoạch trong xây dựng cơ bản là gì?

Một số công trình xây dựng cơ bản trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin,… thì sản phẩm sẽ cần được cập nhật liên tục theo từng giai đoạn phát triển của xã hội. Sản phẩm của lĩnh vực này không chỉ phục vụ cho nhu cầu về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và nghệ thuật liên quan đến bản sắc dân tộc.

Có nhiều người khi đã hiểu xây dựng cơ bản là gì, họ nhận định xây dựng cơ bản phản ánh sự phát triển của nền kinh tế, khoa học kỹ thuật hay trình độ văn hóa của một quốc gia.

2. Đặc điểm của quá trình xây dựng cơ bản là gì

Trong quá trình xây dựng cơ bản luôn gắn liền với sự bất ổn, quá trình này bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhà đầu tư, địa điểm xây dựng các công trình công cộng, sự phát triển của công nghệ thông tin tiên tiến hơn. Chính vì vậy, trước khi bước vào quá trình thiết kế thi công thì sẽ có nhiều sự thay đổi diễn ra từ kế hoạch quy hoạch xây dựng.

Khi tiến hành những bước xây dựng cơ bản là gì, đội ngũ thi công còn chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác liên quan đến môi trường tự nhiên, thiên tai ảnh hưởng đến chất lượng công trình công cộng. Nhiều công trình phải ưu tiên tiến hành gấp rút để tránh mùa mưa và các yếu tố ảnh hưởng khác dẫn đến sự trì trệ khi tiến hành thi công.

Trong quá trình xây dựng cơ bản một công trình sẽ có sự tham gia của nhiều bên như nhà đầu tư, thầu công trình và khách hàng, với mỗi giai đoạn và hạng mục khác nhau luôn kèm theo những yêu cầu nhất định. Vì vậy, khi nhiều bên cùng tham gia sẽ dẫn đến kỹ năng làm việc nhóm để tạo được sự kết hợp chặt chẽ giữa các bên.

3. Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản nhà nước

Quá trình xây dựng cơ bản những công trình công cộng thường được đầu tư tư nguồn ngân sách nhà nước phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Nhà nước sử dụng vốn để đầu tư vào hoạt động xây dựng cơ bản là gì thường khó quản lý nên dễ dẫn đến tình trạng tham nhũng tạo ra sự thất thoát nguồn vốn đầu tư. Khi nhà nước đầu tư thì thường không quan tâm đến vấn đề thương mại hóa, lĩnh vực cạnh tranh hay thu hồi vốn. Do đó, có thể thấy những công trình này không nhằm đến lợi ích cá nhân mà là lợi ích cho nền kinh tế.

Xem Thêm:   Hội Đồng Quản Trị Bod Là Gì? Vai Trò Của Bod Đối Với Doanh Nghiệp

4

Vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản là gì?

Đầu tư xây dựng cơ bản với những công trình công cộng thường đa dạng tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của mỗi ngành để đưa ra quyết định lĩnh vực cần xây dựng cơ bản là gì. Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư vào những nơi đang có chuyển biến xấu về thể trạng hay đang rơi vào tình trạng tụt hậu so với thị trường. Sẽ có một số lĩnh vực của Việt Nam luôn nằm trong danh sách cần ưu tiên là giáo dục, y tế, khí hậu,… Bất cứ hoạt động đầu tư nào đều có sự tính toán của nhà nước từ vị trí, vùng miền xây dựng hay khu vực thiết yếu nhằm điều tiết thị trường.

III. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động xây dựng cơ bản nhà nước

1. Yếu tố quy hoạch

Quy hoạch xây dựng là một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng trong xây dựng cơ bản. Nếu hoạt động quy hoạch không chuẩn hướng thì sẽ dễ dẫn đến lãng phí vốn đầu tư công trình, ví dụ như sự thất bại của những nhà máy đường, chợ đầu mối,… đang thua lỗ.

Quy hoạch xây dựng không chỉ ảnh hướng đến xây dựng cơ bản mà còn liên quan đến xây dựng của tự nhân hay khu vực đầu tư nước ngoài. Vì vậy khi đã có quy hoạch xây dựng thì mọi thông tin cần chính xác và được thực hiện nghiêm ngặt theo kế hoạch đã đề ra.

2. Yếu tổ ảnh hưởng bởi hệ thống chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng

Hệ thống chính sách pháp luật cũng ảnh hưởng đến xây dựng cơ bản vì đầu tư xây dựng phải được thể chế hóa. Chính sách pháp luật là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quy hoạch xây dựng cơ bản.

5

Hệ thống pháp luật trong xây dựng cơ bản là gì

Nhiều điều luật trong hệ thống chính sách pháp luật có nhiều kẽ hở dẫn đến hoạt động tham nhũng, thất thoát nguồn đầu tư. Vì vậy, hệ thống chính sách pháp luật cần phải được xác thực và kết nối chặt chẽ với nhau tạo hiệu quả hoạt động.

3. Yếu tố ảnh hưởng từ năng lực quản lý

Kỹ năng lãnh đạo và cơ cấu tổ chức cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của xây dựng cơ bản là gì. Tổ chức bộ máy rất rộng từ những bước đầu tiên là quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thiết kế thi công, hạch toán xây dựng cơ bản.

Công tác quản lý trong ngành xây dựng cơ bản củng tạo ra ảnh hướng với hoạt động đầu tư. Nếu hệ thống quản lý của nhà nước kém với thủ tục rườm rà dẫn đến sự ảnh hưởng của chi phí đầu tư. Vì vậy, khi lựa chọn việc làm xây dựng thì yếu tố tính cách và kỹ năng mềm cũng rất quan trọng.

Xem Thêm:   Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học Là Ngành Gì? "Góc Khuất" Của Người Trong Nghề

4. Yếu tố ảnh hưởng từ môi trường cạnh tranh

Bản chất của xây dựng cơ bản là gì? Thực ra, những công trình công cộng không mang tính cạnh tranh cao. Ở mỗi tiêu chí lựa chọn thì nhà nước có thể lựa chọn vùng miền để đầu tư. Nếu bạn có ý định theo học ngành này thì việc làm xây dựng liên quan đến ngành cũng rất nhiều ở nhiều đơn vị khác nhau.

IV. Cơ hội phát triển ngành xây dựng với những công trình xây dựng cơ bản

Khi hiểu được bản chất của xây dựng cơ bản là gì, sinh viên dễ dàng nhận ra sự cần thiết của những kỹ sư công trình. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng, nguồn nhân lực trong xây dựng cơ bản đang trong tình trạng thiếu nhân lực.

6

Cơ hội việc làm xây dựng cơ bản là gì

Mỗi quốc gia đều quan tâm đến cơ sở hạ tầng phục vụ cho lợi ích chung và lợi ích kinh tế. Với sự phát triển của xã hội, nhà đầu tư phải đầu tư cho công trình công cộng để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân. Đi kèm với những biến đổi tích cực của thị trường, việc làm xây dựng cơ bản cũng ngày càng nhiều hơn và mở ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn.

Những việc làm xây dựng cơ bản thuộc nhà nước thường có quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt, không chỉ về kỹ năng, kiến thức mà còn về đạo đức. Những con người trung thực sẽ đạt được hiệu quả cao hơn trong công trình công cộng vì những vấn đề liên quan đến tham nhũng và thất thoát chi phí.

V. Hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư của ngành xây dựng cơ bản đến từ nhiều nguồn, tuy nhiên có nhiều cách phân loại. Hạch toán xây dựng cơ bản được tính theo tài khoản kế toán 441 theo nội dung và nguyên tắc kế toán công trình.

1. Nội dung và kết cấu của tài khoản 441

Khi hạch toán xây dựng cơ bản, tài khoản 441 phản ánh số hiện có kèm theo tình hình tăng giảm nguồn vốn trong hoạt động đầu tư. Vốn đầu tư của xây dựng cơ bản chủ yếu từ nhà nước cho hoạt động xây dựng mới, sửa chữa hay mở rộng cơ sở. Mỗi khi xây dựng công trình công cộng thì việc hạch toán xây dựng cơ bản quyết định vốn đầu tư được duyệt.

2. Phương pháp hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản – một số nghiệp vụ chủ yếu

Phương pháp hạch toán xây dựng cơ bản được trình bày chủ yếu theo hình ảnh này:

7

Hạch toán xây dựng cơ bản là gì

VI. Kết luận

Nội dung của bài viết đã cung cấp đầy đủ khái niệm về xây dựng cơ bản là gì và những vấn đề xoay quanh liên quan mật thiết trong ngành xây dựng. Với những thông tin trên, sinh viên có thể dễ dàng cân nhắc và lựa chọn công việc phù hợp với định hướng nghề nghiệp. Nếu bạn yêu thích và đam mê với ngành xây dựng cơ bản với những quy trình công cộng thì ngành nghề này là sự lựa chọn phù hợp nhất.