Khi bạn dùng Excel, thường xuyên phải tính toán các số liệu, để trở thành một cách chuyên nghiệp hơn bạn không thể không biết đến hàm ROUND trong excel. Hãy xem thêm chi tiết về cách dùng của nó trong bài viết sau đây nhé.

Hàm ROUND là gì? – là một trong số các hàm exel được sử dụng đang khá phổ biến và giúp người sử dụng có thể dễ dàng và thành thạo làm tròn một số nào đó tới một số chữ số xác định trước đó. Việc sử dụng nhiều con số sau dấu phẩy cũng sẽ tạo bảng số liệu khó nhìn và trông không thực sự chuyên nghiệp. Và hàm Round trong excel lúc này cũng sẽ giúp bạn làm tròn dãy số dài dằng dặc trong khi đang tính toán.

Khi làm việc với các con số này, người ta rất hay cách sử dụng hàm ROUND trong excel với chức năng làm tròn số trong Excel. Ta có thể dùng nó để làm tròn con số trung bình, bảng hệ số lương hoặc hóa đơn mặt hàng…

Khái niệm sử dụng hàm round là gì?

Khái niệm sử dụng hàm round là gì?

I. Hướng dẫn dùng hàm ROUND trong Excel

Trong khi bạn làm việc với các con số, người ta rất hay sử dụng các hàm ROUND trong phần mềm excel cùng với chức năng làm tròn số. Ta có thể dùng nó để làm tròn vài con số trung bình, bảng hệ số lương hoặc hóa đơn mặt hàng,…

1. Cú pháp của hàm round là gì?

Cú pháp của hàm round là: =  ROUND(number, num_digits)
Trong đó sẽ bao gồm:

  • Number: Số bạn muốn làm tròn.
  • Num_digits: Số chữ số trước hay sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn.

2. Giải thích ý nghĩa của các thông số của hàm round là gì:

Một vài lưu ý với thông số number: 
Thông thường đối với mặc định được cài sẵn trong máy tính, dấu “,” sẽ ngăn cách giữa các số ở phần nguyên. Chẳng hạn: 240,000 sẽ được hiểu là hai trăm bốn mươi nghìn đồng. Còn dấu “.” sẽ ngăn cách các số ở giữa phần nguyên và phần thập phân. Chẳng hạn: 5.5 sẽ được đọc là năm phẩy năm.

Đây chính là các quy ước tính toán quốc tế, hơi bị ngược so với quy ước toán học của Việt Nam. Nếu bạn sợ nhầm lẫn thì ấn vào cài đặt để cài đặt lại phần này nhé. Còn bình thường hãy làm quen với quy ước quốc tế sẽ giúp cho bạn thuận lợi hơn.

3. Một số lưu ý bạn cần biết với thông số num_digits

Num_digits có thể âm hay dương. Dưới đây là giải thích các trường hợp của num_digits:

– Khi num_digits = 0 : Ta phải làm tròn tới số nguyên gần nhất.Chẳng hạn: Round(11.424,0) =11

– Khi num_digits

Round (173.523,-2) =200

– Khi n>0: Ta phải làm tròn về phía bên phải của dấu thập phân (nếu n = 1 ta lấy 1 số lẻ, n=2 ta lấy 2 số lẻ,…). Ví dụ: Round(56.546,1)=56.5; Round(56.546,2)=56.55

Trong bảng điểm ta có thấy điểm đang là các chữ số thập phân bao gồm 2 chữ số, bạn muốn làm tròn về chữ số thập phân chỉ có 1 chữ số ta dùng hàm round trong Excel.
Côt E chính là cột có chứa điểm và được thực hiện hàm round ta sử dụng cú pháp = ROUND(E,1) nghĩa là ta làm tròn các chữ số ở cột E về số thập phân có 1 chữ số ta sẽ được kết quả hiển thị tại cột F. Nếu chưa nắm rõ thì không phải lo lắng. Những ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn

II. Cách dùng hàm ROUND trong excel sẽ thông qua các ví dụ:

Hàm Round sẽ giúp bạn làm tròn dãy số dài dằng dặc trong khi đang tính toán.

Hàm Round sẽ giúp bạn làm tròn dãy số dài dằng dặc trong khi đang tính toán.

Ví dụ 1:
Làm tròn số 31.416 với đằng sau dấu phẩy 2 chữ số, ta sẽ cách sử dụng hàm ROUND trong excel với công thức =ROUND (A3,2)

Trong đó: Số cần phải làm tròn ở ô A3 và được làm tròn số tới đằng sau dấu phẩy hai chữ số.

Chỉ 7 giờ học bài bản, tiếp kiệm hàng chục nghìn giờ tra cứu. Làm tròn số 5,670.59 với số nguyên hàng trăm, ta sẽ cách sử dụng hàm ROUND trong excel cùng với công thức =ROUND (A4,-2)

Trong đó: Số cần làm tròn nằm ở ô A4 và làm tròn số tới chữ số ở hàng trăm.

III. Một số hàm làm tròn khác trong Excel

Bên cạnh đó, hàm ROUND trong excel, để có thể làm tròn các số trong Excel thì bạn còn có thể sử dụng một số hàm khác như là : ROUNDUP

Sự khác nhau giữa các hàm như là: ROUND, ROUNDUP và ROUNDDOWN

1. ROUNDUP

– Cách sử dụng hàm round dùng để làm tròn số lên

– Cú pháp : = ROUNDUP (, ) cùng với ý nghĩa của các đối số giống như là hàm ROUND. Nhưng giá trị của các số sẽ luôn được làm tròn lên.

– Ví dụ : =ROUNDUP(1234.123,2) kết quả trả về sẽ là 1234.13  thay vì 1234.12 như hàm ROUND

2. ROUNDDOWN 

– Hàm round dùng để làm tròn số xuống
– Cú pháp : = ROUNDDOWN (, ), số của bạn cũng sẽ được làm tròn xuống.
– Ví dụ = ROUNDDOWN(1234.126534,3) thì sẽ nhận được kết quả là 1234.126 thay vì 1234.127 như hàm ROUND

IV. Kết luận

Bạn đang đọc bài viết ý nghĩa hàm round là gì và cách sử dụng hàm ROUND trong Excel đơn giản nhất tại mangtuyendung. Một số hàm làm tròn rất cơ bản khác và hy vọng rằng bạn đã có thêm cho mình những kiến thức vô cùng hữu ích khi làm việc cùng công cụ hữu ích này nhé.