Làm sao để sếp có thể biết được năng lực của bản thân, thành tích của bạn được ghi nhận? Bạn phải nắm được cách viết một bản báo cáo thành tích cá nhân chính xác, chuyên nghiệp. Hãy để mangtuyendung giúp bạn hiểu rõ hơn nhé!

Bản báo cáo thành tích cá nhân chính là bằng chứng xác thực để khi sếp nhìn vào có thể đánh giá chính xác năng lực của nhân viên. Vậy mẫu báo cáo thành tích cá nhân là gì? Người lao động khi viết một bản báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân cần chú ý điều gì? Dưới đây chính là một số thông tin giúp bạn thực hiện một mẫu báo cáo thành tích cá nhân xuất sắc!

I. Báo cáo thành tích cá nhân là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân là văn bản trình bày toàn bộ kết quả làm việc của những người lao động theo định kỳ để báo cáo lên cấp trên nhằm mục đích làm căn cứ xét duyệt thăng chức, khen thưởng, đề xuất tăng lương…

Báo cáo thành tích cá nhân là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân là gì?

* Vai trò của mẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân:

 • Đối với bản thân người lao động, để thông tin cho cấp quản lý biết kết quả, hiệu suất làm việc của mình – sẽ cần dùng đến mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân, điền thông tin vào đó và nộp lên. 
 • Với cấp quản lý, báo cáo thành tích của từng đơn vị nói chung và cá nhân nói riêng sẽ giúp họ dễ dàng tổng hợp, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và đưa qua quyết định khen thưởng cũng như những chiến lược quản lý, phân bổ lao động một cách hợp lý. 

Xem thêm: Tổng hợp thông tin về mẫu sổ quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập

II. Nội dung báo cáo thành tích cá nhân mới nhất

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân của mỗi một đơn vị, doanh nghiệp không giống nhau tùy nhiên nội dung về cơ bản có những ý chính sau:

 • Tên báo cáo.
 • Các thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại, thời gian công tác…
 • Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoàn thành công việc.
 • Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân trong công việc được giao.
 • Thành tích của cá nhân: Sơ lược, nêu lên được những thành tích mà cá nhân đã đặt được.
 • Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen.

Xem thêm: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2021 – hướng dẫn lập chi tiết

III. Tải mẫu báo cáo thành tích cá nhân chuẩn và mới nhất hiện nay

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân chung

Tải mẫu báo cáo thành tích cá nhân chuẩn và mới nhất hiện nay

mẫu báo cáo thành tích cá nhân chuẩn và mới nhất hiện nay

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân chuẩn và mới nhất hiện nay

Ngoài mẫu báo cáo thành tích cá nhân, bạn có thể tải Mẫu đề nghị tặng giấy khen

* Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân:

 • Nêu rõ ràng và chính xác thông tin cá nhân, đơn vị, phòng ban làm việc.
 • Ghi rõ quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân để đạt được những kết quả, thành tích đó.
 • Mong muốn được khen thưởng và nhận thưởng dưới hình thức nào.
 • Xin dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị tặng giấy khen hoặc bằng khen.
 • Xin dấu xác nhận của cấp trình khen thưởng.

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho giáo viên

Download mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho giáo viên tại đây

3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Đảng viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho đảng viên

Tải mẫu báo cáo thành tích cá nhân cho Đảng viên

Xem thêm: Mẫu Báo cáo tài chính là gì? Cách đọc báo cáo tài chính dễ dàng nhất

IV. Những lưu ý khi viết mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân cũng cần trình bày chuyên nghiệp để trình lên cấp trên, người viết phải báo cáo đảm bảo các nội dung sau:

 • Nội dung tuy ngắn gọn, súc tích, nhưng báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân vẫn phải đầy đủ thông tin
 • Lưu ý đừng để viết sai lỗi chính tả.
 • Phải đúng mục đích, trọng tâm, làm nổi bật rõ được vấn đề muốn đề cập đến.
 • Thông tin tuyệt đối chính xác trung thực, có số liệu, dẫn chứng cụ thể, tin cậy.
 • Đặc biệt nên sử dụng các biểu đồ, những số liệu thống kê… trong báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân để tăng độ tin cậy với cấp trên.

Những lưu ý khi viết mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Những lưu ý khi viết mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Xem thêm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và những thông tin bạn cần nắm rõ

V. Hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

– Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).

– Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

– Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương…

Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

– Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

– Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

– Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

Xem thêm: Tất tần tật thông tin liên quan đến mẫu phiếu thu tiền mới nhất 2021

VI. Kết luận

Muốn hoàn thành mẫu báo cáo thành tích cá nhân một cách chuyên nghiệp, chính xác, thể hiện được trình độ của bản thân cần nắm chắc nội dung cũng như những mục đáng chú ý khi viết một mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân để có thể nhận được những quyền lợi đáng dành cho bản thân từ cấp trên. Rất mong với những thông tin được chia sẻ ở trên, bạn có thể tự tin soạn thảo một bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân đầy đủ thông tin, đảm bảo chuyên nghiệp và bộc lộ được năng lực của bản thân. Chúc các bạn thành công!