Mẫu đề nghị thanh toán là loại giấy tờ quan trọng, sử dụng khi cá nhân muốn cơ quan, hay tổ chức thanh toán tiền khi đã chi hoặc chưa được thanh toán hoặc tạm ứng. Cùng mangtuyendung tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ là mẫu đề thường được sử dụng khi người đề nghị thanh toán khi đã chi một khoản tiền nào đó phục vụ cho công việc của đơn vị, của doanh nghiệp, đây là trách nhiệm việc làm kế toán tổng hợp. Hiện nay, mẫu đề nghị thanh toán công nợ được sử dụng khá phổ biến. Bạn đã hiểu rõ về mẫu đề nghị thanh toán công nợ đó là tài liệu gì không? Làm sao để viết nó thật chính xác mẫu giấy đó? Cùng mangtuyendung tham khảo bài viết dưới đây nhé!

I. Mẫu giấy đề nghị thanh toán là gì? 

1. Khái niệm

Mẫu đề nghị thanh toán là mẫu giấy thường được sử dụng khi người đề nghị thanh toán đã chi một khoản tiền nào đó cho việc phục vụ các công việc của đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế rằng mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel chưa được thanh toán và đồng thời đây chỉ là một văn bản giấy tờ và chưa nhận được tạm ứng. Với mục đích của mẫu giấy đề nghị này là để tổng hợp hết các khoản đã chi và những chứng từ kèm theo đó để làm thủ tục thanh toán. Mẫu đề nghị thanh toán công nợ cũng được sử dụng một cách để làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán. 

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ là một loại giấy tờ sử dụng khi mỗi cá nhân muốn cơ quan, tổ chức thanh toán khoản tiền khi đã chi nhưng lại chưa được thanh toán hay tạm ứng. Mẫu đề nghị thanh toán công nợ sẽ trường được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính, nhằm liệt kê khoản tiền đã chi cho từng công việc nào đó và nó cần được làm thủ tục về thanh toán, hoàn trả lại cho người làm đơn.

2. Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán

Nội dung của mẫu đề nghị thanh toán thanh toán bao gồm sau:

  • Tên đơn vị, bộ phận cần được trình bày vị trí trên cùng góc trái của biểu mẫu.  

  • Họ tên  cá nhân cùng với đó là tên của bộ phận người đề nghị thanh toán cho cá nhân.

  • Nội dung chính của mẫu tài liệu này đó là cần rõ ràng, cần thông tin đầy đủ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu chung của một văn bản pháp luật theo thông thường.

  •  Giấy đề nghị thanh toán cần phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Người đề nghị thanh toán cần ghi số tiền để mẫu đề nghị thanh toán (Viết bằng số và diễn giải bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán. Sau khi hoàn thành được các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ cả họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán đó cho các kế toán trưởng và ban giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người có tên trong các mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc hợp lệ) xem xét và sẽ duyệt chi. Căn cứ vào quyết định của Giám đốc, các kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo các mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel và chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ.

3. Trách nhiệm khi viết giấy đề nghị thanh toán 

Sau khi mua hàng hay sau khi chi tiêu những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu cần lập mẫu công văn đề nghị thanh toán.

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ đó được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ vào quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán sẽ lập phiếu chi đó và kèm theo mẫu công văn đề nghị thanh toán rồi chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ.

4. Những lưu ý khi viết giấy đề nghị thanh toán công nợ 

Khi viết mẫu đề nghị thanh toán công nợ cần chú ý một số điểm cơ bản như sau:

Không được tẩy xóa hoặc gạch xóa trong mẫu đề nghị thanh toán. Vì lẽ đây là văn bản có giá trị pháp luật nên không chấp nhận một lỗi viết nào và nếu như tẩy xóa trong mẫu công văn đề nghị thanh toán này đồng nghĩa với việc giấy không có tác dụng pháp lý.

  • Sử dụng câu văn với những ngôn từ lịch sự, sáng nghĩa và dễ hiểu , rõ ràng.

  •  Đảm bảo được chính xác cấu trúc chung của một văn bản pháp luật, bao gồm tên quốc hiệu tiêu ngữ, tên đơn, nội dung chính, …

  • Chữ ký rõ ràng và đầy đủ rõ nét

II. Mẫu giấy đề nghị thanh toán

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán 

mẫu đề nghị thanh toán chung

Mẫu đề nghị thanh toán chung

Tải mẫu đề nghị thanh toán bằng excel Tại Đây

2. Mẫu đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo

mẫu đề nghị thanh toán 2

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ kinh phí đào tạo 

Tải mẫu đề nghị thanh toán công nợ kinh phí đào tạo Tại Đây

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 

Mẫu đề nghị thanh toán ban hành 

Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Tại Đây 

4. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Tải Mẫu đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC  Tại Đây

5. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tải mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Tại Đây

6. Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu đề nghị thanh toán yêu cầu công nợ 

Tải mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ Tại Đây

7. Mẫu thông báo đòi nợ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán đòi nợ

Mẫu đề nghị thanh toán đòi nợ 

mangtuyendung cung cấp mẫu đề nghị thanh toán thông báo đòi nợ, mẫu công văn đề nghị thanh toán này sẽ cao hơn ở mức độ của các mẫu công văn đề nghị thanh toán khác, nó được dùng để khẳng định các vi phạm và có thể khởi kiện nếu bên kia vi phạm không thực hiện nghĩa vụ của mình. Bạn cùng tham khảo và áp dụng các mẫu thông báo đòi nợ trên thực tiễn. 

Mẫu đề nghị thanh toán thông báo đòi nợ Tại Đây

8. Mẫu đề nghị thanh toán kèm phụ lục hợp đồng 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán 000

Mẫu đề nghị thanh toán kèm phụ lục hợp đồng 

Mẫu đề nghị thanh toán là một văn bản thông báo về các khoản thanh toán đến hạn, đến các chu kỳ thanh toán theo hợp đồng hoặc việc thanh toán các khoản hàng hóa mua bán, và giao dịch theo hợp đồng. Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel sẽ mang tính chất truyền đạt các thông tin khác với công văn để yêu cầu thanh toán mang tính chất thúc dục thì các mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel cũng cần làm rõ, đưa ra các thông tin thanh toán kèm phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận trước đó.

Mẫu đề nghị thanh toán kèm phụ lục hợp đồng Tại Đây

III. Kết luận

Như vậy mangtuyendung đã cung cấp tới các bạn một số mẫu đề nghị thanh toán. Đó cũng chính là những mẫu đề nghị quan trọng trong công ty đang được sử dụng khá phổ biến trong thời gian gần đây. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp đã góp ích nhiều cho các bạn, giúp bạn tiết kiệm được thời gian và công sức. Chúc các bạn sớm lựa chọn được mẫu đề nghị thanh toán cũng như mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel của mình để hoàn thành công việc một cách tốt nhất!